Nowelizacja ustawy o odpadach- co dalej

   vintage book

 

   Wydaje się, że o nowelizacji powiedziane zostało już chyba wszystko. Dominujące opinie to takie, które nie zostawiają na ustawodawcy suchej nitki.  Zagłębiając się w poszczególne zmieniane i dodawane artykuły nie sposób się z tym nie zgodzić.

   Niestety 5 września nadszedł, a w raz z nim Ustawa weszła w życie i chcąc nie chcąc cała branża będzie musiała się do jej wymogów dostosować.

Co zmieni ustawa:

- dopuszczalny czas magazynowania odpadów  z 3 lat do roku (wyjątkiem będzie tutaj gleba wydobyta podczas robot drogowych)

- zabezpieczenie roszczeń – za każdą tonę składowanego odpadu wpłacane będzie zabezpieczenie w formie depozytu, gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej. Wysokość takiego zabezpieczenia to iloczyn  największej masy jaka możemy składować oraz stawki zabezpieczenia.  W odrębnym Rozporządzeniu zostaną podane stawki za tonę składowania, w projekcie wysłanym do konsultacji są to wysokości rzędu:

1 500 pln/t dla odpadów niebezpiecznych

750 pln/t dla odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne  ( między innymi: zmieszane odpady komunalne i odpady pochodzące z ich przetworzenia, paliwa alternatywne , papier).

     Dodatkowo zmiany, które niesie ustawa wchodzące w życie później to:

do 22 lutego  2019 – wprowadzenie monitoringu w miejscach gdzie składowane są odpady

do 22 sierpnia 2019- wprowadzenie obowiązku posiadania tzw. operatu przeciwpożarowego zatwierdzonego przez Państwową Straż Pożarną.

   Ustawa  zmienia również inne ustawy np. Prawo Ochrony Środowiska, Ustawę o Transporcie drogowym,  Opłacie Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Międzynarodowym Przemieszczaniu Odpadów.

   W związku z powyższym, Straż Pożarna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego zyskają prawa do kontroli samochodów przewożących odpady, składowisk i magazynów.  Inspektorzy środowiskowi bez uprzedzenia również będą mieli prawo wejść na teren magazynu/ hali/ placu i pooglądać zgromadzone tam odpady. Wprowadzony zostanie zakaz importu odpadów w celu ich unieszkodliwiania.

   Czytając o wszystkich zmianach jakie mają nadejść i do których branża musi się dostosować nasuwa się jedno pytanie- czy ktoś to przemyślał? Moim zdaniem nie do końca. Celem nowelizacji ma być przeciwdziałanie pożarom, niestety pod tym hasłem kryje się wyciąganie bardzo dużych pieniędzy od przedsiębiorców, z których większości nie stać na zabezpieczenie roszczeń i założenie monitoringu z wyśrubowanymi normami, o których mówi projekt Rozporządzenia.  Należałoby również podkreślić, że zjawisko pożarów składowisk to swego rodzaju patologia, z którą branża odpadowa niewiele ma wspólnego, a konsekwencje w postaci Ustawy poniesie właśnie ta strona. Czyli jak zwykle sprawiedliwości stanie się zadość :)

   To będzie bardzo ciekawy rok dla naszej branży, ciekawe co przyniesie. Jak mówi klasyk Winter is coming! Czas rozpocząć przygotowania. Chętnie poczytam Wasze opinie na ten temat, dlatego zachęcam do dyskusji.

 

Monika Michalska

Ta zła „foliówka” czyli co czeka nas w supermarketach od stycznia 2018 roku.

 

     foliówka

      Trwają Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleco w Poznaniu. W tym roku bardzo widoczna jest na nich obecność Ministerstwa Środowiska.

     Udało mi się być na  najciekawszym wg mnie panelu dotyczącym Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a to czym chcę się dziś „ na świeżo” podzielić to nowa polityka dotycząca toreb foliowych.

      Zapewne wszyscy słyszeli już o tym że od stycznia 2018 będziemy płacili w sklepie za torebki foliowe (te              o grubości do 50 mikrometrów). Opłata ta wyniesie minimum 20 gr. za sztukę i nie obejmie opłaty za tzw. zrywki popularne na stoiskach z warzywami, owocami i towarami kupowanymi luzem.

     W ostatnich miesiącach nie zabrakło krytycznych głosów, że rząd wprowadza kolejny podatek, a ograniczenia zużycia foliowych torebek można dokonać w inny sposób.

      Sytuacja aktualna dla naszego kraju to zużycie 300 toreb foliowych na osobę rocznie. Dla porównania w krajach skandynawskich na mieszkańca przypada 4 torby foliowe rocznie, a jeden Niemiec  zużywa ich ok. 70 w ciągu roku. Ogółem średnia europejska to zużycie ok. 200 sztuk toreb przez rok na mieszkańca. Nie trudno zauważyć, że Polska znajduje się w niechlubnej czołówce krajów gdzie problem z torbami foliowymi jest największy.

       Unijna Dyrektywa w sprawie ograniczenia zużycia „foliówek” przewidywała  dwa warianty wdrożenia przepisów:

       I ograniczenie zużycia toreb do 90 sztuk na mieszkańca w roku 2019 oraz do 40 sztuk w roku 2025

       II wprowadzenie opłaty za torby foliowe do końca 2018 roku.

      Polski rząd zdecydował się na wariant numer dwa, czy słusznie czas pokaże.  Moim zdaniem jest to pójście po najmniejszej linii oporu i problemu z foliówkami to nie rozwiąże. Do końca też nie zgadzam się z faktem, że za zrywki nie będziemy musieli płacić. Oczami wyobraźni już widzę te wszystkie zakupy „poupychane” do maleńkich, cienkich torebek.  Biorąc również pod uwagę aspekty związane z ich segregacją i przetworzeniem, zrywki stanowią znacznie większy problem, ponieważ ze względu na znikomą grubość i wytrzymałość właściwie nic (poza wrzuceniem do odpadów zmieszanych) nie jesteśmy z nimi w stanie zrobić. 

        A jakie jest Wasze zdanie? Piszcie w komentarzach- chętnie podyskutuję :)

Monika Michalska

fot.  Euranetplus

 

 

Konferencja EuroPower- mój punkt widzenia

5-6 kwietnia w Warszawie odbyła się jubileuszowa, bo 25 Konferencja EuroPower. Jak co roku wzięły w niej udział osobistości z sektora energetycznego w Polsce.

Ze względu na tematykę wzięłam udział w drugim dniu konferencji i skupiłam się na panelach tematycznych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz planowanych zmianach w miksie energetycznym.  Czytaj dalej…

Zanieczyszczenia powietrza z unieszkodliwiania odpadów- raport, w którym czegoś mi zabrakło.

 

zero

 

W ostatnich dniach bardzo popularny w „odpadowych” kręgach stał się Raport opisujący zanieczyszczenia powietrza z unieszkodliwiania odpadów. Raport został zamówiony przez organizację Zero Waste Europe. Ponieważ na portalach o tematyce środowiskowej można znaleźć sporo streszczeń tego opracowania, ja postaram się pokrótce napisać o tym, czego w raporcie mi zabrakło. Oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną zgodzić, ale mając do dyspozycji narzędzie jakim jest nasz blog, po prostu nie mogłam się powstrzymać. Całość raportu dostępna TUTAJ

Raport- o czym?

W dużym skrócie, raport opisuje przykłady instalacji współspalających oraz spalających odpady od strony emitowanych przez nie zanieczyszczeń oraz rodzajów odpadów jakie są przez nie spalane. Pod lupę zostały wzięte cementownie oraz zwyczajne spalarnie. Raport uwzględnia także przegląd ramowej polityki UE dotyczącej zanieczyszczeń powietrza. Czytaj dalej…

Co wprowadzający produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz baterie i akumulatory wiedzieć powinni.

 

Gospodarka odpadami w Polsce obwarowana jest licznymi aktami prawnymi, które określają jakie obowiązki powinien spełniać mieszkaniec w zakresie gospodarki komunalnej. Obecnie największy wpływ na życie codzienne mają dwie ustawy, Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). Wymienione akty prawne podają, w jaki sposób należy postępować z odpadami komunalnymi. Na przestrzeni lat, prawo to było wielokrotnie zmieniane, obecnie jednak śmiało można stwierdzić, że gospodarka komunalna w Polsce zmierza we właściwym kierunku.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców szczegółowo określają dwa akty prawne, tj. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413), a także Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888). Czytaj dalej…