Piroliza odpadów komunalnych wsparciem dla gospodarki odpadami

Zgodnie z obietnicą, dziś pod lupę wzięty zostanie proces pirolizy odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2016 roku w Polsce, zacznie obowiązywać zakaz składowania odpadów, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg. Odpady te stanowią ok. 11-15 % całego strumienia odpadów, które trafiają do zakładów przetwarzania. Obecnie, spora ich część przetwarzana jest na paliwo RDF (Refused Derived Fuel), które pod warunkiem, że spełnia wytyczne postawione przez odbiorców (w tym momencie głównie cementownie) trafia do spalenia z odzyskiem energetycznym. Łatwo się jest domyślić, że w skali kraju nie jest możliwym przerobienie wszystkich odpadów na paliwo RDF. Jeśli nawet przedsięwzięcie to odniosłoby sukces, to na chwilę obecną, 10 funkcjonujących cementowni w Polsce, jest w stanie zagospodarować ok. 1-1,2 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Biorąc pod uwagę ilość produkowanych odpadów, nie jest to dużo, jednak porównując wykorzystanie paliwa alternatywnego przez zakłady Polsce do innych krajów, wynik ten jest bardzo dobry. Z pomocą przybywa nowatorski proces pirolizy. Czytaj dalej…

Piroliza opon wzorem dla pirolizy odpadów komunalnych

 

Odpady gumowe stanowią poważny problem, będący jednocześnie wyzwaniem dla obecnego systemu gospodarki odpadami. Z punktu widzenia ekologii, odpady gumowe bardzo powoli ulegają naturalnemu rozkładowi. Niestety ich recykling nie jest również satysfakcjonującym rozwiązaniem, ponieważ opony składają się z różnego rodzaju materiałów, co znacznie utrudnia ich unieszkodliwienie. Do czołówki problemów dochodzą również problemy związane ze składowaniem. Czytaj dalej…

Polak potrafi – REDUXCO

Często myśląc o gospodarce odpadami powołujemy się na przykłady innych państw. Swoistymi królami porównań są Szwedzi czy Niemcy. Czy na prawdę w Polsce odpady są w tak opłakanym stanie? Czy z naszymi śmieciami można zrobić coś więcej, niż zakopać je w pierwszej lepszej dziurze?  Dzisiaj postaram się pokazać, że jest coś więcej niż tylko dno, wodorosty i ogólnie zima? Czytaj dalej…

Gdzie wędrują stare opony? cz.2 – regenerat,piroliza i odzysk energii!

Witajcie!
Tak jak obiecałem, w części drugiej powiemy sobie więcej na temat opon, zwłaszcza tych zużytych. Ostatnio jeśli dobrze pamiętam, skończyliśmy na rozdrabnianiu i granulacie i wypadało by przejść w końcu do tajemniczych pojęć takich jak między innymi „regenerat” i „piroliza”.

Regenerat to jeden z produktów recyklingu odpadów gumowych, a więc i opon. Konkretniej rzecz ujmując jest to plastyczny produkt, jak już wcześniej wspomniałem, o własnościach zbliżonych do kauczuku. Otrzymywany jest w procesach termochemicznych. Regenerat, można stosować jako dodatek do mieszanek gumowych i poddać ponownej wulkanizacji. Własności tego tajemniczego związku zależne są oczywiście od rodzajów odpadów i produkcji regeneratu. Niestety, jak to w życiu bywa nie ma nic za darmo. Proces wytworzenia regeneratu jest dosyć kosztowny, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki energii. W procesie produkcji, powstają również liczne sadze i tlenki węgla i cynku. Pomimo tego, regenerat jest dodawany jako komponent w procesach produkcji między innymi: opon samochodowych, środków antykorozyjnych i asfaltów.

Czytaj dalej…