Sterylizacja odpadów- sposób na ich efektywniejsze zagospodarowanie

Obecnie, rynek gospodarki odpadami oferuje rozmaite sposoby segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Coraz większą popularność zdobywają metody zarówno tradycyjne, jak i te bardzo nowatorskie. Jedną z mniej znanych w Polsce, jest metoda, w której na wstępie, odpady zmieszane poddawane są sterylizacji. Hamuje ona procesy gnilne i fermentacyjne zachodzące w zmieszanej frakcji odpadów, poprzez zabicie w wysokiej temperaturze bakterii. Czytaj dalej…

Co jeszcze można zrobić z odpadami? – MBP

Witajcie.
Na pewno zastanawiacie się, co oznacza tajemniczy skrót MBP. Czy to jakaś organizacja ekologiczna,MacBookPro?Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego? O co tak właściwie chodzi.
MBP – to nic innego jak mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów poprzez obróbkę mechaniczną, a więc rozdrabnianie,przesiewanie,sortowanie, homogenizacja,separacja metali oraz ,co ważne, separacja frakcji palnej.
Wszystkie te procesy mają na celu wydzielenie frakcji dających się wykorzystać w dalszych procesach recyklingu lub na frakcję nadającą się do procesu kompostowania.
System MBP jest procesem złożonym i można rozróżnić dwie możliwości przetwarzania odpadów. Przetwarzanie z myślą o składowaniu oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie z przeznaczeniem na uzyskanie paliwa z odpadów, a więc do dalszego termicznego przekształcania odpadów. Czytaj dalej…