Co jeszcze można zrobić z odpadami? – Podsumowanie

Długo się zbierałem do zakończenia tej serii – zapewne dlatego, że w rzeczywistości nie jest to jej koniec. Na pytanie „Co jeszcze można zrobić z odpadami?” jest wiele odpowiedzi, choć wierzę, że omówiliśmy najważniejsze kategorie postępowania z nimi.
Ciężko wyjawić tu lepsze i gorsze sposoby zagospodarowania odpadów, bowiem wiele zależy od ich charakteru. Nawet składowanie można uznać za dobrą metodę, względem odpadu, z którym absolutnie nic innego nie da się zrobić.
Jeśli jednak miałbym utworzyć własny ranking metod zagospodarowania odpadów, na pierwszym miejscu trafiłby wielki nieobecny tej serii, czyli „Recykling”.Zabrakło artykułu o nim tylko z jednej przyczyny – krótki artykulik nie miał możliwości odzwierciedlenia specyfiki i potencjału, jaki kryje recykling, który przecież w zależności od rodzaju odpadu działa też zupełnie inaczej. To bardziej temat na nową serię, niż pojedynczy artykuł.
Koniec końców, poznaliśmy całkiem nieźle:
składowanie odpadów odbywa się na składowiskach odpadów i jest najmniej pożądaną metodą ich zagospodarowania. Mimo to, większość odpadów komunalnych, jak na razie, ląduje właśnie na takich składowiskach. Na zdjęciu poniżej zrekultywowane już składowisko odpadów w Markach.

 -MPB, kompostowanie, fermentacja – przetwarza frakcje organiczne na stabilizat lub kompost, a w przypadku fermentacji prowadzi do wytwarzania biogazu. Powstałe produkty można np. spalić z odzyskiem energii. Na zdjęciu statycznie przykryte pryzmy kompostowe.

-segregacja, czyli sortowanie, odbywające się w zakładach segregacji. Posortowane tam odpady przestają być odpadami, a zaczynają być surowcami wtórnymi. Alternatywnie odpady można przetworzyć również napaliwo. Na poniższym zdjęciu sortownia w Gdańsku.

 -termiczne przekształcanie odpadów, tj. spalanie, współspalanie, piroliza. Pozwala na zmniejszenie masy odpadów, w przypadku spalania i współspalania zazwyczaj stanowi formę odzysku. W Polsce na tą chwilę funkcjonuje tylko jedna spalarnia odpadów komunalnych, ale już niedługo powstaną następne – jedną z nich będzie instalacja powstająca w Bydgoszczy (wizualizacja poniżej).

- metody plazmowe. Tego jeszcze nie było (poza kilkoma wzmiankami przy okazji spalania), ale będzie. Więcej o metodach plazmowych, pierwszej i drugiej generacji, w przyszłości…

Pozdrawiam
Jakub Szostakiewicz,
odpadyblog.pl