Głos Warszawy

Urząd miasta stołecznego Warszawy w końcu określił się, odnośnie metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cieszy mnie to „niezmiernie”, bo w reszcie, w temacie odpadów, zacznie się coś klarować w naszej stolicy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się podjęcia decyzji (jakiejkolwiek), na ostatnią chwilę. Jednak tak jak zawsze nie można będzie zadowolić wszystkich…

Poza projektami uchwał w sprawie wyboru metody i ustalenia stawek, ustalone zostały też między innymi, wzór deklaracji oraz częstotliwość i tryb uiszczania opłaty. Oczywiście ostateczna decyzja należy do radnych i z godnie z moimi przypuszczeniami i obawami ,można się spodziewać, że opłata będzie ponoszona zgodnie z metodą „od gospodarstwa domowego” . Stawki są, zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy oraz liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Przeprowadzono, pewne analizy eksperckie i na ich podstawie stwierdzono, że ilości powstających odpadów jest zależna od rodzaju zamieszkiwanej nieruchomości oraz od wielkości gospodarstwa gospodarstwa domowego. Cytując fragment strony internetowej magistratu:

„W zabudowie jednorodzinnej, w przeliczeniu na osobę, ilość wytwarzanych odpadów jest wyższa niż w zabudowie wielolokalowej średnio o ok. 50%. Z badań wynika również, że koszty logistyki w przypadku domów jednorodzinnych są znacznie wyższe niż w pozostałych przypadkach”.

Przy ustalaniu stawek, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, brano pod uwagę wyniki badań naukowych, m.in Uniwersytetu Śląskiego, które jednoznacznie pokazują, że jedna osoba samotnie zamieszkująca, jest w stanie wyprodukować co najmniej o 20-25% więcej odpadów niż osoba mieszkająca w gospodarstwach jedno, czy trzy osobowych. Wniosek z tego, taki, że mieszkając wspólnie, lub razem z rodziną, wstydzimy się opychać różnego rodzaju fastfoodami, nie pozwalamy sobie na marnotrawstwo wody, jedzenia czy innych produktów.
Wróćmy jednak do warszawskich stawek za odpady.
W budynkach wielolokalowych, władze miasta zaproponowały następujące opłaty:
– gospodarstwie jednoosobowym 19,50 zł
– dwuosobowym 37 zł
– trzyosobowym 48 zł
– czteroosobowym i wiecej 56 zł

Jeżeli mowa o mieszkańcach Warszawy, posiadających domy jednorodzinne to stawka będzie wynosić 89 zł, mieszkańcy domków, którzy niezdecydują się na segregację, moga liczyć na wzrost opłaty o 40%.

Kolejnym projektem jest uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje będą składane do 31 maja 2013 r. w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli w jakimś przypadku, miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela znajduje się poza granicami miasta Warszawy, to deklarację składa się w urzędzie dzielnicy na terenie której znajduje się nieruchomość.

Ostatnią uchwałą, jaka została przedstawiona radnym, jest uchwała w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z jej treścią i w myśl jej zapisów, opłata ta będzie wnoszona co miesiąc do 28 dnia każdego miesiąca.
Jeśli chodzi o pierwszą opłatę, to należy ją uregulować do 29 lipca 2013 r.
Władze wychodząc na przeciw mieszkańcom, poinformowały, że płatności będzie można dokonywać przelewem na specjalnie utworzone rachunki bankowe, oraz gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także co należy podkreślić, BEZ PROWIZJI, w wybranych placówkach poczty i oddziałach banku City Handlowy.Numery rachunków bankowych podane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz w siedzibach Urzędów Dzielnic na tablicach ogłoszeń.

Tak jak widać,  mieszkańców Warszawy, czeka znaczne podwyższenie  kosztów związanych z odpadami, pozostaje chyba w takiej sytuacji, przeprowadzić się do „budynków wielolokalowych”, czyli najzupełniej w świecie zamienić domki jednorodzinne na penthouse’y na przykład:)

Pozdrawiam i tym czasem
Tomasz Araszkiewicz
Odpadyblog.pl