Hanna Gronkiewicz-Waltz on tour.

Odpady w Warszawie coraz bardziej zyskują na znaczeniu do tego stopnia, że Hanna Gronkiewicz – Waltz, ma zamiar osobiście  informować mieszkańców Warszawy. Jak wyglądać będą nowe zasady odbioru odpadów i zmiany związane z nowelizacją ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach? Kto będzie miał tyle szczęścia, że może mieć przyjemność ugoszczenia Pani Prezydent? 

Ratusz nie ujawnia, kto będzie tym szczęśliwcem. Musimy być przygotowani na niezapowiedzianą wizytę.
Prezydent Warszawy, będzie miała ze sobą komplet niezbędnych dokumentów czyli na przykład deklaracje.

Co w przypadku mieszkańców którzy nie będą mieli zaszczytu rozmowy z Panią Prezydent?
Gdzie Hanna nie może tam… urzędników pośle, a więc w działania informujące mieszkańców Warszawy włączone są wszyscy urzędnicy. To właśnie oni będą główna siłą informującą i wspierającą działania akcji. Wręczą oni również list informacyjno-kondolencyjny napisany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Został on napisany po wpadce przetargowej, faworyzującej MPO w odbiorze odpadów na terenie Warszawy.
List został trafi do 900 tys. mieszkańców a koszt druku wynosił 99 tys. złotych. Jak widać kampania informacyjna jest kosztowna, jednak jeśli koszty przekładać będą się na jakość wykonania to wszystko powinno pójść dobrą drogą.

Czy tym razem uda się zorganizować tak gospodarkę odpadami w Warszawie i w Polsce, że unikniemy podobnych kwiatków i niewypałów, jak te  przygotowywane na 1 lipca 2013?
Efekt jednak na razie jest taki, że  na dzień dzisiejszy funkcjonuje „Plan B – czyli opcja przejściowa” wraz z nowymi tańszymi opłatami za odbiór odpadów. Według planu awaryjno-przejściowego :

1. W przypadku mieszkań :

  • jedna osoba zapłaci 10 złotych;
  • dwie osoby 19 zł;
  • trzy osoby 28 zł;
  • cztery osoby lub więcej 37 zł.

2. W przypadku domach jednorodzinnych:

  • jedna osoba zapłaci 30 zł;
  • dwie osoby 45;
  • trzy osoby  lub więcej 60 zł
29 czerwca, 1 i 13 lipca w urzędach dzielnic powinni (twierdzą, że mają) urzędować osoby, które informować będą o planowanych zmianach. Widać więc, że Radni Warszawy chcą pomóc mieszkańcom połapać się w tym śmieciowym chaosie. Pytanie tylko czy po okresie przejściowym nic więcej nie ulegnie zmianie. Ciekawy również jestem, czy do któregoś z Was zapuka Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Pozdrawiam i proszę o komentarz lub jakiś sygnał, jeśli niezapowiedzianie wpadnie do waszego mieszkania na herbatkę.:)
Tomasz Araszkiewicz – odpadyblog.pl