Kontrowersji ustawy „śmieciowej” ciąg dalszy

Wczoraj rano Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa O utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie jest w pełni zgodna z konstytucją. Przyczyną wyroku był artykuł 6k dotyczący ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.TK weryfikował ustawę z powodu wniosków złożonych przez Radę Miasta Świdnik, grupy posłów SLD oraz grupy posłów PiS. Niezależnie od nich na rozpatrzenie oczekuje również wniosek Rady Miasta Inowrocławia.
Trybunał nie podważył koncepcji organizowania przetargów, a jedynie odrzucił artykuł związany z ustalaniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Artykuł straci ważność za 18 miesięcy – jest to czas, który powinien zostać wykorzystany na wniesienie poprawki i zastąpienie wadliwego artykułu innym, zgodniejszym z konstytucją. Jak twierdzi Stanisław Rymar, sędzia TK, problem artykułu 6k polega na braku wskazania maksymalnej stawki za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposobu jej obliczania.

„Bez tej maksymalnej stawki danina publiczna nie może być uznana za zgodną z konstytucją” – uzasadniał sędzia.

TK umorzył postępowanie względem pozostałych skarżonych przez wnioskodawców artykułów, uznając je za zgodne z konstytucją.

Pozdrawiam,
Jakub Szostakiewicz
odpadyblog.pl