Możemy? Pomożemy! Wyślij swoją propozycję do Ministerstwa Środowiska

możemy pomożemy odpadyblog Gdybyś mógł coś zmienić? Skorzystałbyś z sytuacji ? Taka okazja właśnie się nadarza. Właśnie ty możesz mieć wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie gospodarki odpadami. Możemy? Pomożemy! Wyślijmy razem propozycję zmian do Ministerstwa Środowiska.

Możemy? Pomożemy! Wyślij swoją propozycję do Ministerstwa Środowiska – o co chodzi?

Skorzystajmy z okazji i podpowiedzmy co faktycznie powinno być poprawione w nie do końca jeszcze jasnej rzeczywistości związanej ze śmieciami, czyli tym co dotyczy każdego z nas.

Ministerstwo Środowiska zwróciło się do obywateli z prośbą o zgłaszanie wszelkich propozycji zmian funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zbierzmy nasze propozycję zmian i wyślijmy ministerstwu na adres mailowy (odpady@mos.gov.pl). Zgodnie z informacją podaną przez resort na ten adres swoje uwagi i propozycje zmian co do funkcjonowania systemu mogą zgłaszać mieszkańcy, właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami. Ministerstwo zapewnia również, że maile zaadresowane na podany adres mailowy zostaną  przekazane do rozpatrzenia zespołowi ds. wdrażania ustawy. Wszelkie propozycje będą gromadzone i publikowane na stronie www.naszesmieci.pl.

Nasze sugestie i propozycje zmian :

  1. Należy wykształcić mechanizmy zachęcające, promujące oraz wspierające wdrażanie systemu EKO AB na terenach zabudowy wielorodzinnej. System ten udowodnił już swoja opłacalność ekonomiczną oraz osiąga znakomite rezultaty w kwestii wskaźników recyklingu.
  2. Powinna pojawić się możliwość naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zależności od ich masy. Istnieją rozwiązania technologiczne, które pozwalają tego dokonać. Metoda ta byłaby sprawiedliwa i zachęcałaby do redukcji ilości wytwarzanych odpadów.
  3. Należy zdawać sobie sprawę, że system gospodarowania odpadami nie opiera się na jednej ustawie, ale na wielu aktach prawnych – w związku z tym trzeba rozważyć zmianę zapisów nie tylko w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale również ustawach pokrewnych. Przykładem może być ustawa o odpadach, w której należy zmienić definicję „odzysku energii”, która zupełnie nie bierze pod uwagę energii wytwarzanej z biogazu produkowanego z odpadów (jako, że nie jest to proces termicznego przekształcania). Załatanie tej luki może zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w biogazownie, co może być rozwiązaniem problemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, których udział w strumieniu jest znaczny.
  4. Powinno się rozważyć nałożenie na przedsiębiorców obowiązku edukacji ekologicznej społeczeństwa. Byłoby to jednym z wymagań przetargów tj. przetargi (art. 6d ust. 1, ustawa o UCiPwG) dotyczyłyby nie tylko odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów, ale również (jako integralna część przetargu) prowadzenia akcji edukacyjnych. Pozwoliłoby to objąć edukacją cały obszar kraju w sposób równomierny.
  5. Poszczególne gminy mają swój, często osobny system gospodarki odpadami. Świadczyć o tym może fakt zróżnicowania systemu selektywnej zbiórki. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem byłoby ustalenie systemu audytów, kontroli lub monitoringu metod gospodarki odpadami i sposobu ich unieszkodliwiania.
  6. Stawki za odbiór odpadów nieposegregowanych powinny być wystarczająco wysokie, aby faktycznie zachęcać do segregacji, w każdym przypadku.

Prosimy Was o pisanie waszych uwag w komentarzach, na facebooku lub do nas na maila : odpadyblog@gmail.com.

Pokażmy, że możemy i wyślijmy nasze propozycje zmian, pomóżmy Ministerstwu Środowiska oraz zespołowi ekspertów.

Pozdrawiamy.
odpadyblog.pl