Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Witajcie. Coś zaczyna się klarować jeśli chodzi o nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jutro grupa posłów planuje złożyć projekt nowelizacji ustawy oraz wszelkich zmian do przegłosowania. 

Dzisiaj będzie krótko i tekst będzie mało nasączony moimi dywagacjami na temat Projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powód jest jeden – jestem aktualnie na uczelni:)

Gdzie znajdę treść projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Zacznijmy jednak od konkretów. Później zacznę moją krótką, aczkolwiek swobodną i niczym nie pohamowaną interpretację i wszelkie wywody na ten temat. Oto same konkrety – w tzw. czystej formie:

 

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Przede wszystkim najbardziej oczekiwane zmiany. Grupa w pod przewodnictwem posła Tadeusza Arkita planuje wprowadzić takie zmiany jak

  • Zlikwidowanie konieczności ponownego składania tzw. deklaracji śmieciowych w przypadku zmian stawek opłat za odbiór odpadów
  • Jasne określenie standardów oraz doprecyzowanie wymogów dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  • Niestety nie będzie też możliwości tworzenia „mobilnych” PSZOK-ów. Tutaj pewnie zmartwią się wszyscy ci, którzy planowali obsługiwać kilka małych miejscowości, oddalonych od standardowych PSZOK-ów, na raz za pomocą swojego samochodu. Swoją drogą dobrze ich rozumiem, jednak Tadeusz Arkit jest innego zdania.
  • Zgodnie z projektem nowelizacji Urzędy Skarbowe, mają stać się organami egzekucyjnymi w sprawach regulowanych przez ustawę.

Jak podaje serwis komunalny.pl:  „Arkit zaznacza, że nowelizacja nie odnosi się postulatów dotyczacych obowiązkowości organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z apelem takim zwrócił się ostatnio do Sejmu prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Nie zostały objęte zakresem projektowanej nowelizacji zmiany problemowe, wymagające pogłębionej analizy, jak chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., który orzekł o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu art. 6k o określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także nałożył obowiązek zmiany przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych i dopłat. Tego rodzaju zmiany mają być przedmiotem odrębnej nowelizacji – zapowiadają wnioskodawcy.

Jak się dowiedzieliśmy, w sejmie trwa zbieranie podpisów pod nowelizacją, złożenie projektu do laski marszałkowskiej planowane jest na jutro.”

Pozdrawiam.
Tomasz Araszkiewicz
odpadyblog.pl