Rodzaje paliw alternatywnych

Ponieważ o jakości paliw alternatywnych zostało powiedziane dosyć sporo w poprzednim wpisie, dziś postanowiłam zająć się ich rodzajami. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że paliwo z odpadów może występować pod kilkoma postaciami, czasami dosyć nietypowymi.

Rodzaje paliw zostaną przeze mnie omówione w kolejności od najbardziej do najmniej popularnych, gdyby więc któryś z czytelników nie chciał czytać całości artykułu, istnieje szansa, że zapamięta przynajmniej dwa najpopularniejsze rodzaje paliw.

Celebrytą w swojej kategorii jest paliwo stałe rozdrobnione tzw. PAS-r (SSW- Solid Shredded Waste). Paliwo to uzyskiwane jest w wyniku zmielenia wysegregowanych odpadów. Produktem końcowym jest granulat o średnicy ok. 70 cm. Przez wysegregowane odpady rozumieć należy odpady palne oraz inne niż niebezpieczne, czyli takie, które ni zawierają toksycznych związków. Do takowych należą głównie zużyte opony, tkaniny, papier, tektura oraz wszelkiego rodzaju tekstylia. Swoją popularność PAS-r zawdzięcza głównie temu, że można uzyskać go z odpadów komunalnych, które stanowią bardzo liczną grupę odpadów.
Kolejną dosyć popularną grupę paliw alternatywnych stanowi paliwo stałe impregnowane tzw. PAS-i (Impregnated Solid Fuel ). Powstaje ono w wyniku wymieszania odpadów płynnych z odpadami posiadającymi właściwości chłonne. I tak na przykład w specjalnych urządzeniach miesza się np. smołę z trocinami. Inną kategorię tego typu paliwa stanowią odpady z rozbiórek budynków, zanieczyszczone i impregnowane odpady drzewne (palety, opakowania z drewna). Niektórzy specjaliści, do PAS-i zaliczają również zrębki i trociny pochodzące z tartaków. Surowiec ten jest jednak rzadko stosowany ze względu na dużą konkurencję ze strony drobnej i przemysłowej energetyki. Impregnowanym paliwem stałym możemy również nazwać płyty celulozowe z produkcji tkanin oraz zanieczyszczone tkaniny i czyściwa, jednak odpady z tej kategorii nie stanowią tak dużej grupy jak np. odpady z rozbiórki budynków.
Ze względu na wysoką kaloryczność, bardzo porządanym paliwem na rynku są paliwa płynne (Liquid Fuel), powstające w wyniku mieszania odpadów płynnych. Paliwa te, zastępują ciężkie oleje opałowe, a powstają z odpadów olejowych i rozpuszczalnikowych przez oczyszczanie, mieszanie i uśrednianie zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy.
Ponieważ obecnie, głównie za sprawą Unii Europejskiej, duży nacisk kładzie się na jakość i czystość wód, w Polsce z każdym rokiem coraz bardziej rozwija się sieć oczyszczalni ścieków. Wraz ze wzrostem ilości ścieków, które ulegają oczyszczeniu, wzrasta również ilość pozostałości po procesie oczyszczania tzw. osadów ściekowych. Badania pokazały, że wysuszone osady ściekowe, mają wartość opałową, tak wysoką, iż z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako paliwo alternatywne. Wykorzystanie osadów w taki sposób niesie za sobą wiele korzyści. Między innymi znaczne ograniczenie ich składowania. Osady ściekowe są również stosunkowo tanim paliwem, głównie ze względu na ograniczone możliwości ich wykorzystania w innych gałęziach gospodarki.
Najmniej powszechnym paliwem, alternatywnym jest obecnie mączka mięsno- kostna (Animal Meal). Paliwo to pochodzi z zakładów przetwarzających odpady zwierzęce klasy I i II. Brak „popularności” w zastosowaniu mączki jako paliwa wynika głównie problemów z transportem i rozładunkiem. Mączka powinna być bowiem przewożona w specjalnych cysternach, oraz wyładowywana w sposób zmechanizowany. Utrudnieniem, które generuje dodatkowe koszty jest także nieprzyjemny zapach paliwa. Osoby pracujące z mączką muszą zatem zostać wyposażone w specjalne kombinezony i maseczki gazowe. Obecnie na rynku odpadów zwierzęcych, obserwuje się tendencję do wykorzystywania odpadów wytworzonych, na własny użytek, dlatego prawie niemożliwy jest ich zakup przez firmy zewnętrzne.
Czytając powyższy artykuł można jeszcze bardziej utwierdzić się w przekonaniu, jak różnorodne mogą być paliwa alternatywne. W rzeczywistości każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ma z nimi do czynienia na co dzień. A ci którzy o tym nie wiedzieli po przeczytaniu tego wpisu mogą być bardzo zaskoczeni, mam nadzieję że pozytywnie:)

Autor : Monika Michalska

Odpadyblog.pl