Spalarnie świata – Spittelau

Nie było problemu z wyborem obiektu do dzisiejszym wpisu, wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Jest to jedna z trzech spalarni w Wiedniu. W odróżnieniu od opisywanej w poprzednim wpisie z serii, wygląda nie nowocześnie, a bajkowo. Obiekt powstał w 1971 roku, ale swój obecny wygląd zawdzięcza pożarowi w 1987 roku po którym elewacje pomalował Friedensreich Hundertwasser, który był wszechstronnym artystą i aktywistą ochrony środowiska. Niezwykle ciekawie wygląda inne dzieło artysty, a mianowicie dom Hundertwassera (poniżej możecie zobaczyć film przedstawiający słynny budynek). Oprócz elewacji w oczy rzuca się komin z wielką złotą kulą, która świeci w nocy.

Zakład składa się z dwóch części, pierwsza to wspomniana już spalarnia, a druga to elektrociepłownia. Rocznie spalone może zostać około 250 tys. Mg odpadów z których produkuje się około 60 MW energii cieplnej. Cały kompleks produkuje około 460 MW energii cieplnej i około 40 MW energii elektrycznej. Ilość wytworzonej energii cieplnej trafia do ponad 60 tys. mieszkań we Wiedniu.

Samo spalania odbywa się w sprawdzonej technologii rusztowej (zainstalowany jest ruszt przeciwbieżny schodkowy). Podczas procesu odzyskiwany jest metal, a szlaka i popiół są zestalane w bloczki cementowe i wykorzystywane przy wzmacnianiu skarp i nasypów.

Oczyszczanie spalin następuje najpierw na elektrofiltrze, który wykorzystuje ładunek elektrostatyczny do odpylania. Sprawność technologii według producenta to ponad 99.5%. Usuwanie kwaśnych zanieczyszczeń odbywa się w 2 fazach. W pierwszej usuwane są chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF) oraz pył i metale ciężkie. W drugiej fazie usuwa się dwutlenek siarki (SO2). W obu powyższych fazach do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń stosuje się metodę mokrą polegającą na zastosowaniu płuczek. Do usuwania HCl i HF stosuje się płuczkę obojętną lub alkaliczną, a do SO2 zasadową. Ostatnim etapem jest usuwanie związków azotu i dioksyn. Odbywa się to za pomocą metody selektywnej redukcji katalitycznej. Polega na zmieszaniu amoniaku ze strumieniem spalin, który następnie przepływa przez katalizator. Sprawność tej metody wynosi powyżej 95%, ale jest bardzo kosztowna.

Poniższe wideo przedstawia przede wszystkim spalarnie Spittelau oraz dom Hundertwassera.

Na kolejnym wideo sama spalarnia z perspektywy przechodnia.

Na koniec jeszcze dom Hundertwassera z krótkim, polskim komentarzem w tle.

źródła: 1, 2, 3

Pozdrawiam,
Tomasz Zaliwski
odpadyblog.pl

 • Zdzisław Smolak

  Ponad dwa lata temu wskazałem „ścieżkę dojścia” do powstania w Polsce racjonalnej sieci instalacji do uniknięcia składowania odpadów mających wartość kaloryczną powyżej 6MJ/kg: „Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów komunalnych, w świetle wymogu aby wkrótce egzekwować zakaz ich deponowania (podobnie jak odpadów ulegających biodegradacji) – to istotne zagadnienie ochrony środowiska. Z tego względu dziedzina ta ma charakter istotnej potrzeby publicznej – a nie jako zadanie komercyjne dla „niewidzialnej ręki rynku” – dlatego odpowiedzialnym podmiotem za powstanie „niezbędnej, wystarczającej i zintegrowanej w skali kraju” sieci instalacji w postaci dużych spalarni dla zagospodarowania energetycznego odpadów komunalnych powinny być samorządowe województwa – tak aby każdy Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w danym województwie posiadał instalację do której będą trafiały te odpady wysokoenergetyczne dla których będzie zakaz składowania.
  Będzie to naturalna „ścieżka” dojścia w czasie jak najkrótszym do tego aby powstały na zasadzie realizacji istotnych zobowiązań państwa potrzebne instalacje dla gospodarki odpadami komunalnymi. W efekcie braku takiej „ścieżki” – Polska ma nadal jedną taką instalację, która i tak z przyczyn systemowych pracuje nie w pełni wykorzystywana.
  Trzeba więc przerwać ten „chocholi taniec” i wskazać samorządowe województwa jako organ administracji publicznej, który z natury rzeczy powinien być odpowiedzialny za powstanie instalacji do energetycznego wykorzystania odpadów na potrzeby Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi… http://www.ekonews.com.pl/pl/0,242,9178,mapa_drogowa_programu_naprawczego_dla_polskiej_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html
  Energetyka ze źródeł odnawialnych skojarzona z nowoczesnym systemem gospodarki odpadami jest już w wielu krajach faktem – czas teraz na Polskę skoro dokonały się już niezbędne zmiany systemowe w tej dziedzinie municypalnej.”… Czas mija – a pozostałe punkty „mapy drogowej programu naprawczego dla polskiej gospodarki odpadami komunalnymi” nadal czekają na realizację podobnie jak sprawa wykorzystania potencjału energetycznego odpadów… http://www.ekonews.com.pl/pl/0,242,9178,mapa_drogowa_programu_naprawczego_dla_polskiej_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html

  • Tikej

   Dobre linki. Nie wiem kim Pan jest ale widać, że interesuje się tym Pan. Co sądzi Pan na temat plazmowego unieszkodliwiania odpadów?

   • Andrzej

    Amerykanie twierdzą, że mają gotową instalację plazmową, nazywają ją zimną plazmą. Jest ona wg nich bardzo ekonomiczna i ekologiczna. Koszt zakupu to kilkanaście mln złotych, a przerób 25 ton na dobę. Przy głębokiej segregacji taka instalacja całkowicie wystarczy dla większości RIPOK-ów w Polsce. Produktem końcowym tej instalacji jest energia elektryczna, popiół to kilka procent. Oczywiście z punku widzenia ekonomii utylizacja w spalarniach rusztowych jest bardzo droga w stosunku do proponowanej zimnej plazmy. Więcej informacji 601 77 34 32.