Fabryka Marsa zasilana energią odnawialną

 

Czy w obliczu tego, że fabryka Marsa będzie zasilana energią odnawialna, możemy mówić o jakiejś rewolucji?  Zanim rozpędzisz wyobraźnię do galopu a następnie przejdziesz w „nad świetlną” warto zadać sobie pytanie – Z czego ta energia, kiedy ta energia i czy to w ogóle możliwe. Postaram się zwięźle odpowiedzieć an te pytania ale najpierw zadam jedno pytanie Tobie. Jesteś już gotowy? Ok ruszamy dalej.  Czytaj dalej…

Energia z odpadów cz.2 – Biogaz

Technologię biologicznego przetwarzania odpadów należą do najstarszych metod ich zagospodarowania. Nawet składowanie można podciągnąć do tej grupy, bo jest to nic więcej jak czekanie, aż odpady „w końcu” się rozłożą. Technologie biologicznego przetwarzania odpadów są więc stosunkowo dobrze poznane, a przez łączenie je z innymi (często z mechanicznym przetwarzaniem odpadów) możliwe jest ich kompleksowe zagospodarowanie.
Metody biologiczne są dedykowane dla frakcji odpadów ulegających biodegradacji czyli (zgodnie z ustawą O odpadach) odpadów ulegające rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziela mikroorganizmów. Z punktu widzenia odzysku energii istotny jest szczególnie rozkład beztlenowy prowadzący do wytwarzania biogazu, choć teoretycznie energię można odzyskać także w inny sposób. Czytaj dalej…

Energia z odpadów cz.1 – Wstęp

Prawidłowe gospodarowanie odpadami kładzie mocny nacisk na wszystkie procesy związane z odzyskiem. Już od dawna wiadomo, że śmieci w ten czy inny sposób można wykorzystać, przetwarzając je na nowe materiały lub energię – i jest to nie tylko korzystne z perspektywy środowiska, ale przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego.

Czytaj dalej…