Spór o „Śmieciową choinkę”

Wielkimi krokami zbliżają się święta, czas bezsprzecznie kojarzony z prezentami, kolędami oraz choinką. Zwykle oznacza to zastawiony stół wigilijny, spotkanie rodzinne oraz możliwość odetchnienia i podsumowania roku, który przecież też dobiega końca. Święta mogą stać się również doskonałą okazją do refleksji i przemyśleń – w niektórych sytuacjach nie tylko okazją, ale nawet przyczyną. Odpadowy pomnik jaki stanął na jednym z siedleckich rond daje do myślenia: czy mamy doczynienia z oryginalną ekoozdobą, czy może ewidentnym objawem zupełnego braku wyczucia i dobrego smaku? W tej kwestii zdania są podzielone. Czytaj dalej…

Energia z odpadów cz.2 – Biogaz

Technologię biologicznego przetwarzania odpadów należą do najstarszych metod ich zagospodarowania. Nawet składowanie można podciągnąć do tej grupy, bo jest to nic więcej jak czekanie, aż odpady „w końcu” się rozłożą. Technologie biologicznego przetwarzania odpadów są więc stosunkowo dobrze poznane, a przez łączenie je z innymi (często z mechanicznym przetwarzaniem odpadów) możliwe jest ich kompleksowe zagospodarowanie.
Metody biologiczne są dedykowane dla frakcji odpadów ulegających biodegradacji czyli (zgodnie z ustawą O odpadach) odpadów ulegające rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziela mikroorganizmów. Z punktu widzenia odzysku energii istotny jest szczególnie rozkład beztlenowy prowadzący do wytwarzania biogazu, choć teoretycznie energię można odzyskać także w inny sposób. Czytaj dalej…

Energia z odpadów cz.1 – Wstęp

Prawidłowe gospodarowanie odpadami kładzie mocny nacisk na wszystkie procesy związane z odzyskiem. Już od dawna wiadomo, że śmieci w ten czy inny sposób można wykorzystać, przetwarzając je na nowe materiały lub energię – i jest to nie tylko korzystne z perspektywy środowiska, ale przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego.

Czytaj dalej…