Spalarnie świata – Spittelau

Nie było problemu z wyborem obiektu do dzisiejszym wpisu, wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Jest to jedna z trzech spalarni w Wiedniu. W odróżnieniu od opisywanej w poprzednim wpisie z serii, wygląda nie nowocześnie, a bajkowo. Obiekt powstał w 1971 roku, ale swój obecny wygląd zawdzięcza pożarowi w 1987 roku po którym elewacje pomalował Friedensreich Hundertwasser, który był wszechstronnym artystą i aktywistą ochrony środowiska. Niezwykle ciekawie wygląda inne dzieło artysty, a mianowicie dom Hundertwassera (poniżej możecie zobaczyć film przedstawiający słynny budynek). Oprócz elewacji w oczy rzuca się komin z wielką złotą kulą, która świeci w nocy.

Zakład składa się z dwóch części, pierwsza to wspomniana już spalarnia, a druga to elektrociepłownia. Rocznie spalone może zostać około 250 tys. Mg odpadów z których produkuje się około 60 MW energii cieplnej. Cały kompleks produkuje około 460 MW energii cieplnej i około 40 MW energii elektrycznej. Ilość wytworzonej energii cieplnej trafia do ponad 60 tys. mieszkań we Wiedniu.

Samo spalania odbywa się w sprawdzonej technologii rusztowej (zainstalowany jest ruszt przeciwbieżny schodkowy). Podczas procesu odzyskiwany jest metal, a szlaka i popiół są zestalane w bloczki cementowe i wykorzystywane przy wzmacnianiu skarp i nasypów.

Oczyszczanie spalin następuje najpierw na elektrofiltrze, który wykorzystuje ładunek elektrostatyczny do odpylania. Sprawność technologii według producenta to ponad 99.5%. Usuwanie kwaśnych zanieczyszczeń odbywa się w 2 fazach. W pierwszej usuwane są chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF) oraz pył i metale ciężkie. W drugiej fazie usuwa się dwutlenek siarki (SO2). W obu powyższych fazach do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń stosuje się metodę mokrą polegającą na zastosowaniu płuczek. Do usuwania HCl i HF stosuje się płuczkę obojętną lub alkaliczną, a do SO2 zasadową. Ostatnim etapem jest usuwanie związków azotu i dioksyn. Odbywa się to za pomocą metody selektywnej redukcji katalitycznej. Polega na zmieszaniu amoniaku ze strumieniem spalin, który następnie przepływa przez katalizator. Sprawność tej metody wynosi powyżej 95%, ale jest bardzo kosztowna.

Poniższe wideo przedstawia przede wszystkim spalarnie Spittelau oraz dom Hundertwassera.

Na kolejnym wideo sama spalarnia z perspektywy przechodnia.

Na koniec jeszcze dom Hundertwassera z krótkim, polskim komentarzem w tle.

źródła: 1, 2, 3

Pozdrawiam,
Tomasz Zaliwski
odpadyblog.pl

5 Shares:
3 komentarzy
 1. Ponad dwa lata temu wskazałem “ścieżkę dojścia” do powstania w Polsce racjonalnej sieci instalacji do uniknięcia składowania odpadów mających wartość kaloryczną powyżej 6MJ/kg: “Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów komunalnych, w świetle wymogu aby wkrótce egzekwować zakaz ich deponowania (podobnie jak odpadów ulegających biodegradacji) – to istotne zagadnienie ochrony środowiska. Z tego względu dziedzina ta ma charakter istotnej potrzeby publicznej – a nie jako zadanie komercyjne dla „niewidzialnej ręki rynku” – dlatego odpowiedzialnym podmiotem za powstanie „niezbędnej, wystarczającej i zintegrowanej w skali kraju” sieci instalacji w postaci dużych spalarni dla zagospodarowania energetycznego odpadów komunalnych powinny być samorządowe województwa – tak aby każdy Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w danym województwie posiadał instalację do której będą trafiały te odpady wysokoenergetyczne dla których będzie zakaz składowania.
  Będzie to naturalna „ścieżka” dojścia w czasie jak najkrótszym do tego aby powstały na zasadzie realizacji istotnych zobowiązań państwa potrzebne instalacje dla gospodarki odpadami komunalnymi. W efekcie braku takiej „ścieżki” – Polska ma nadal jedną taką instalację, która i tak z przyczyn systemowych pracuje nie w pełni wykorzystywana.
  Trzeba więc przerwać ten „chocholi taniec” i wskazać samorządowe województwa jako organ administracji publicznej, który z natury rzeczy powinien być odpowiedzialny za powstanie instalacji do energetycznego wykorzystania odpadów na potrzeby Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi… http://www.ekonews.com.pl/pl/0,242,9178,mapa_drogowa_programu_naprawczego_dla_polskiej_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html
  Energetyka ze źródeł odnawialnych skojarzona z nowoczesnym systemem gospodarki odpadami jest już w wielu krajach faktem – czas teraz na Polskę skoro dokonały się już niezbędne zmiany systemowe w tej dziedzinie municypalnej.”… Czas mija – a pozostałe punkty “mapy drogowej programu naprawczego dla polskiej gospodarki odpadami komunalnymi” nadal czekają na realizację podobnie jak sprawa wykorzystania potencjału energetycznego odpadów… http://www.ekonews.com.pl/pl/0,242,9178,mapa_drogowa_programu_naprawczego_dla_polskiej_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html

  1. Dobre linki. Nie wiem kim Pan jest ale widać, że interesuje się tym Pan. Co sądzi Pan na temat plazmowego unieszkodliwiania odpadów?

   1. Amerykanie twierdzą, że mają gotową instalację plazmową, nazywają ją zimną plazmą. Jest ona wg nich bardzo ekonomiczna i ekologiczna. Koszt zakupu to kilkanaście mln złotych, a przerób 25 ton na dobę. Przy głębokiej segregacji taka instalacja całkowicie wystarczy dla większości RIPOK-ów w Polsce. Produktem końcowym tej instalacji jest energia elektryczna, popiół to kilka procent. Oczywiście z punku widzenia ekonomii utylizacja w spalarniach rusztowych jest bardzo droga w stosunku do proponowanej zimnej plazmy. Więcej informacji 601 77 34 32.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać: