Sterylizacja odpadów- sposób na ich efektywniejsze zagospodarowanie

Obecnie, rynek gospodarki odpadami oferuje rozmaite sposoby segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Coraz większą popularność zdobywają metody zarówno tradycyjne, jak i te bardzo nowatorskie. Jedną z mniej znanych w Polsce, jest metoda, w której na wstępie, odpady zmieszane poddawane są sterylizacji. Hamuje ona procesy gnilne i fermentacyjne zachodzące w zmieszanej frakcji odpadów, poprzez zabicie w wysokiej temperaturze bakterii.

Całość procesu rozpoczyna się dosyć standardowo- przygotowaniem odpadów do obróbki. Dzieje się to poprzez usunięcie ze strumienia odpadów nadgabarytów oraz wstępne rozdrobnienie pozostałych odpadów.

Po wstępnej obróbce, strumień odpadów trafia do komory nazywanej autoklawem, w której zachodzi proces higienizacji. Odpady zostają szczelnie zamknięte, następnie do wewnątrz autoklawu zostaje wprowadzona para wodna pod ciśnieniem. Sterylizacja zachodzi w temperaturze ok. 120-160˚C, a cały proces trwa ok. 3 godziny. W trakcie cyklu odpady są kilkukrotnie mieszane, po to, aby proces zachodził efektywniej. Podwyższone ciśnienie utrzymywane w autoklawie, zapobiega zachodzeniu reakcji z wydzielaniem gazowych i łatwopalnych połączeń, co zapewnia bezpieczeństwo procesu. Dodatkową zaletą tego sposobu higienizacji jest to, że odpady nadające się do recyklingu (tworzywa sztuczne, szkło) pozbawiane są etykiet, zatem po opuszczeniu komory autoklawu, uzyskiwany jest produkt gotowy do przetworzenia w procesie recyklingu.

Po sterylizacji odpady wyładowywane są do stabilizatora buforowego, w którym wyrównują swoją temperaturę do temperatury otoczenia i tracą wilgoć, poprzez naturalne odparowanie wody. Następnie, odpady trafiają na linię odsiewającą, która dzieli ja na różne frakcje. Odpady przechodzą przez separatory: magnetyczne, wiroprądowe i optyczne. Współpracująca sieć separatorów pozwala na dokładne przesortowanie odpadów i wydzielenie frakcji odpadów, które zostają poddane procesowi recyklingu (metale żelazne i nieżelazne, metal, szkło), frakcji pre-RDF, z której następnie produkowane jest paliwo alternatywne oraz wysokiej jakości frakcji biodegradowalnej.

Technologia scharakteryzowana powyżej jest skuteczna , nie należy natomiast do tanich. O ile jednak prościej, byłoby zainwestować w skuteczniejszą i intensywniejszą edukację społeczeństwa, odnośnie segregacji odpadów u źródła? Tego nie wie do końca nikt J Niemniej, pytanie wydaje się być całkiem słuszne, głównie ze względu na to, że instalacji, stosujących technologie, związane z unieszkodliwianiem odpadów zmieszanych jest tak niewiele. Segregacja u źródła, zaoszczędziłaby natomiast znaczną ilość czasu i pieniędzy, które mogłyby zostać zainwestowane w znacznie efektywniejszy sposób.

 [metaslider id=3233]

wszystkie zdjęcia zrobione są na instalacji firmy Bioelektra w Rożankach

Autor: Monika Michalska
odpadyblog.pl

0 Shares:
4 komentarzy
    1. Zapewniam, że przeglądałam. Niestety, o ile się orientuję, System Eko AB nie działa kompleksowo na terenie kraju, stąd takie podsumowanie artykułu. Segregacja u źródła to przecież nie tylko Eko AB, a przede wszystkim świadome społeczeństwo.

  1. Czyżby artykuł sponsorowany o Bioelektrze? Przecież autoklawy to zaprzeczenie segregacji u źródła i negacja norm unijnych dotyczących poziomów recyklingu … choć oczywiście w Różankach twierdzą co innego 😉 …

    1. Artykuł zainspirowany wizytą tamże. Jeśli chodzi o poziomy recyklingu po “pobycie” w autoklawie jest tam przeprowadzana segregacja: “Dodatkową zaletą tego sposobu higienizacji jest to, że odpady nadające się do recyklingu (tworzywa sztuczne, szkło) pozbawiane są etykiet, zatem po opuszczeniu komory autoklawu, uzyskiwany jest produkt gotowy do przetworzenia w procesie recyklingu.” Co prawda nie jest to segregacja u źródła ale jednak segregacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać: