Różan- najlepiej zabezpieczone składowisko w Polsce

4723344137_8e7fd7d7a3_b

W poprzednim wpisie wspomniałam o jedynym w Polsce Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku. Dziś postaram się pójść o krok dalej i napisać kilka słów o najbardziej nietypowym, a zarazem najlepiej zabezpieczonym składowisku odpadów w Polsce. Mowa tutaj o Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych– Różan. 

Lokalizacja

Składowisko znajduje się w odległości ok. 90 km od Warszawy, w miejscowości Różan nad Narwią. Zlokalizowane jest na terenie dawnego fortu wojskowego, który powstał w latach 1905- 1908.

Co składuje?

Różan „przyjmuje” do swojego wnętrza odpady średnio i niskoaktywne. Składowane odpady muszą występować w formie stałej lub zestalonej, a ponadto muszą spełnić szereg wymogów jakościowych. Do najważniejszych spośród wymagań wobec składowanych odpadów zaliczyć można niewydalanie produktów gazowych oraz nieposiadanie w składzie substancji wybuchowych, łatwopalnych lub wykazujących się powinowactwem chemicznym w stosunku do barier ochronnych. Odpady nie powinny również zawierać cieczy niezwiązanej, w ilości powyżej 1% całkowitej masy odpadów.

Zabezpieczenia

Z racji tego, że w Różanie składowane są odpady promieniotwórcze, obiekt został dokładnie zabezpieczony w taki sposób, aby ryzyko skażenia bliskie było zeru. Sporą część pracy „wykonała” sama natura. Z punktu widzenia geologicznego, podłoże fortu to gliny zwałowe z iłami. Zatem są to warstwy bardzo trudno przepuszczalne, stanowiące naturalną barierę dla ewentualnie przemieszczających się zanieczyszczeń. Kolejnym zabezpieczeniem jest bariera w postaci grubych, betonowych murów fortu. Pamiętać należy także o tym, że trafiające do Różana odpady są już w odpowiedni sposób przygotowane, a dodatkowo po umieszczeniu ich w składowisku, hoboki z promieniotwórczą substancją zostają zabetonowane specjalną mieszanką betonu z dodatkiem bentonitu, który ma właściwości sorpcyjne i dodatkowo wspiera skuteczność izolacji odpadów. Zabezpieczenia poddawane są stałej kontroli, przez kilka niezależnych jednostek. Stąd pewność, że ich składowanie w Różanie nie ma negatywnego wpływu na otoczenie.

Wytwarzanie oraz składowanie odpadów promieniotwórczych budzi sporo kontrowersji i podejrzewam, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie w najbliższych latach. Dobrze jednak wiedzieć, że mimo iż nie jesteśmy w stanie uciec od tych procesów, odpowiedni fachowcy robią wszystko aby w najlepszy, znany sposób zabezpieczyć te bardzo niebezpieczne odpady.

Monika Michalska
odpadyblog.pl

 

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać: