CO ROBIĆ Z TRZEMA BILIONAMI TON ŚMIECI?

INFORMACJA PRASOWA : Ilość wytwarzanych śmieci z roku na rok stale wzrasta i w Unii Europejskiej wynosi już ponad 3 biliony ton rocznie*. W samej Polsce wytwarza się aż 11 milionów ton odpadów, a najwięcej
z nich produkują województwa mazowieckie, śląskie i dolnośląskie**. Dużym wyzwaniem jest segregacja śmieci, składających się z bardzo różnorodnych materiałów, często trudnych do utylizacji. Zadaniem krajów Unii, w tym także Polski jest mądra gospodarka odpadami – zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko, recykling czy nawet odzyskiwanie energii.

Gospodarka odpadami jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu
ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

 

Postęp cywilizacyjny i panujący konsumpcjonizm powodują, że ludzie kupują, gromadzą i wyrzucają coraz więcej śmieci. To duży problem zwłaszcza w miastach. Jednym z celów Unii Europejskiej jest, aby do 2020 roku każde państwo członkowskie poddawało recyklingowi minimum 50% odpadów komunalnych. Co robią polskie samorządy, aby osiągnąć ten cel i dobrze gospodarować odpadami? Przepisy i wytyczne w tej kwestii są regulowane zarówno przez Unię Europejską jak i dokumenty państwowe. Przede wszystkim samorządy powinny pamiętać o tym, by ich działania były kompleksowe i obejmowały zarówno aspekty ekonomiczne, ale także ekologiczne i społeczne. Jednym słowem, aby nadrzędnym celem był zrównoważony rozwój miast.

 

Polskie gminy starają się wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki odpadami, prowadząc liczne inwestycje dofinansowane ze środków unijnych. W ubiegłym roku w Krakowie zakończono budowę jednej z najnowocześniejszych (nie tylko w Polsce) instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości 100 tys. ton rocznie. Taki proces automatycznej segregacji oznacza, że w rezultacie na składowisko trafia minimalna ilość odpadów. Natomiast w tym roku w Bydgoszczy zostanie oddany do użytku Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Spalarnia będzie przetwarzać rocznie ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych z Bydgoszczy, Torunia oraz okolicznych gmin, a zatrudnienie znajdzie w niej około 50 pracowników. W trakcie budowy są także spalarnie w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie.

 

Oprócz dofinansowań unijnych, samorządy mogą także uzyskać wsparcie z programów krajowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów budowy punktów selektywnego zbierania odpadów oraz doposażenia takich systemów.  Projekty będą one realizowane w latach 2015-2023, a całkowity budżet wyniesie 3 556 600 złotych.

 

Aby uzyskać wymierny efekt w postaci zwiększenia ilości recyklingowanych odpadów oraz możliwości odzyskania z nich zasobów energii, potrzebne jest budowanie świadomości mieszkańców w kwestii prawidłowej segregacji śmieci i korzyści z tym związanych. Dlatego samorządy powinny w dużym stopniu przeznaczyć środki z budżetu na działania informacyjno-edukacyjne – spotkania z mieszkańcami, promocję proekologicznych postaw w mediach lokalnych, happeningi czy proekologiczne festyny.

 

Trwa konkurs ECO-MIASTO, który wyłoni dwóch zwycięzców w kategorii gospodarka odpadami – jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, drugie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pozostałe trzy kategorie konkursowe to mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna i gospodarka wodna. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do 30 września br. kwestionariuszy konkursowych, dostępnych na stronie internetowej eco-miasto.pl.

 

W ramach projektu ECO-MIASTO odbywają się seminaria tematyczne, odpowiadające każdej z kategorii. Spotkanie dotyczące gospodarki odpadami, skupiające przedstawicieli polskich i francuskich samorządów, odbędzie się 17 września w Krakowie. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między miastami.

 

*  Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, European Commission

** Robocze zestawienie sprawozdań marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013, Ministerstwo Środowiska

 

 

 

Kontakt prasowy:
CONSTANS PR, tel. 22 401 09 92
e-mail: biuro@constanspr.com.pl

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać: