Gdzie trafiają odpady paleniskowe – mokre składowiska cz.1

Wiele się mówi o składowiskach odpadów. Najgłośniejszymi są składowiska komunalne.  To dobrze nam znane  góry śmieci, które z pewnością chociaż raz rysowały się na naszym horyzoncie.  Jednak są w Polsce jeszcze inne składowiska o których być może nie miałeś pojęcia. 

gdzie trafiają odpady paleniskowe – ogólnie o mokrym składowisku

Mokre składowisko to miejsce na którym przede wszystkim deponowane są odpady. Oczywiście by obiekt taki funkcjonował poprawnie, należy wyposażyć go w niezbędne budowle i urządzenia ale o tym później. 

Tym co trafia na tego typu składowisko są odpady powstające jako produkt uboczny w procesie spalania węgla. Jak w ogóle one wyglądają i jak trafiają do swojego ostatecznego miejsca przeznaczenia? Żeby odpowiedzieć na te pytania należy odpowiedzieć sobie na dwa ważne pytania. 

Co to są odpady paleniskowe?

Odpadami paleniskowymi można nazwać niezmierzone źródło wartościowych materiałów mineralnych. Cecha ta powoduje, że tego typu materiały powinny być wykorzystywane w maksymalnie możliwym stopniu. 

Chcąc pozyskiwać materiały mineralne powinniśmy rozróżnić najbardziej wartościowe frakcje pośród wcześniej wymienionych odpadów paleniskowych i zgodnie z obietnicą są nimi: 

  • popioły ( lotny, lotny uchwycony, lotny emitowany)
  • żużle (pozostałości po spalaniu węgla kamiennego/brunatnego a także mieszanina żużla i popiołu
  • pulpa – mieszanina żużli i popiołów z wodą. Przygotowuje się ją w celu uniknięcia pylenia, ułatwienia transportu na składowisko

Jak odpady trafiają na składowisko? 

Odpady paleniskowe transportowane są z pompowni na składowisko hydrauliczne właśnie w postaci wyżej wspomnianej pulpy. Pulpa natomiast przesyłana jest na składowisko rurociągami tranzytowymi. Dalszy transport odbywający się już na składowisku odbywa się za pomocą rurociągów rozdzielczych. Sam rzut odpadu do kwatery odbywa się poprzez tzw. rurociągu zrzutowe.

Dużo, jak widać, jest rurociągów na mokrym składowisku. Podsumujmy:

  • rurociąg transportowy – dostarcza odpad na trasie elektrownia składowisko
  • rurociąg rozdzielczy – rozprowadza odpad po składowisku
  • rurociąg zrzutowy – “wypluwa” pulpę do kwatery

Typowe funkcjonowanie mokrego składowiska

 

O ile lokalizacja, powierzchnia, liczba kwater składowiska czy nawet sposób zrzucania odpadu bezpośrednio do kwatery mogą być zróżnicowane to typowy sposób funkcjonowania składowiska jest znany. 

Zakłada on bowiem istnienie co najmniej trzech kwater – ze względów bezpieczeństwa. W trzech kwaterach prowadzone są równolegle zrzut pulpy, osuszanie zdeponowanych odpadów oraz podwyższanie obwałowań czy wybieranie odpadu. 

Dobrze opisać również można procesy, które zachodzą w kwaterze do której rurociągiem zrzutowy trafia odpad. 

Pulpa trafiając do swojego miejsca przeznaczenia rozpływa się po czaszy kwatery. Wzdłuż drogi przepływu następują procesy sedymentacji odpadów. Frakcje najgrubsze oraz te charakteryzujące się największą gęstością właściwą osadzają się najbliżej rury. Wraz z tym jak będziemy się oddalać od rurociągu zrzutowego spotykać będziemy coraz o drobniejsze frakcje aż do miejsca ujęcia wody nadosadowej. Tam już mamy niemalże pewność, ze spotkamy kolokwialnie mówiąc “drobnicę”.

Woda nadosadowa

Gdy już to wszystko co miało poddać się sedymentacji opadnie na dno, woda nadosadowa ujmowana jest poprzez system studni przelewowych a następnie odprowadzana grawitacyjnie do osadników wtórnych, zbiorników wyrównawczych a finalnie do komory ssącej lub tzw. czerpni by ponownie być wykorzystana w elektrowni. 

Gdzie znajduje się takie składowisko? Chyba jednym z bardziej popularnych obiektów tego typu jest Żelazny  Most w woj. Lubuskim. Skalę z jaką się spotkamy w przypadku mokrych składowisk przedstawiają poniższe zdjęcia

 

Mam nadzieję, że w miarę przystępnie udało mi się zrobić pierwszy krok do dalszych części serii o mokrych składowiskach odpadów. Temat jest na tyle obszerny, że długo zastanawiałem się jak go ugryźć a blogu.Jeśli chcecie więcej – kmentujcie. Jeśli nie – to też piszcie w komentarzach.

Pozdrawiam.
Tomasz Araszkiewicz
odpadyblog.pl 

0 Shares:
2 komentarzy
  1. Dzięki. Ciekawe, ale dla inżynierów., albo ekologów. Reszty raczej to mało obchodzi bo popioly i żużel to odpady przemysłowe a nie komunalne. Jest o ile ciekawszych tematów. Np ostania raport zero waste Europe o spalarniach. Wiedzieliście? Na portalu komunalnym opisali.

  2. Czy istnieją jakieś aktualne dokumenty referencyjne BAT odnośnie odpadów paleniskowych? Bardzo mnie to interesuje, ale mam problem ze znalezieniem …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się spodobać: