Nowelizacja ustawy o odpadach- co dalej

   vintage book

   Wydaje się, że o nowelizacji powiedziane zostało już chyba wszystko. Dominujące opinie to takie, które nie zostawiają na ustawodawcy suchej nitki.  Zagłębiając się w poszczególne zmieniane i dodawane artykuły nie sposób się z tym nie zgodzić.

   Niestety 5 września nadszedł, a w raz z nim Ustawa weszła w życie i chcąc nie chcąc cała branża będzie musiała się do jej wymogów dostosować.

Co zmieni ustawa:

– dopuszczalny czas magazynowania odpadów  z 3 lat do roku (wyjątkiem będzie tutaj gleba wydobyta podczas robot drogowych)

zabezpieczenie roszczeń – za każdą tonę składowanego odpadu wpłacane będzie zabezpieczenie w formie depozytu, gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej. Wysokość takiego zabezpieczenia to iloczyn  największej masy jaka możemy składować oraz stawki zabezpieczenia.  W odrębnym Rozporządzeniu zostaną podane stawki za tonę składowania, w projekcie wysłanym do konsultacji są to wysokości rzędu:

1 500 pln/t dla odpadów niebezpiecznych

750 pln/t dla odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne  ( między innymi: zmieszane odpady komunalne i odpady pochodzące z ich przetworzenia, paliwa alternatywne , papier).

     Dodatkowo zmiany, które niesie ustawa wchodzące w życie później to:

do 22 lutego  2019 – wprowadzenie monitoringu w miejscach gdzie składowane są odpady

do 22 sierpnia 2019– wprowadzenie obowiązku posiadania tzw. operatu przeciwpożarowego zatwierdzonego przez Państwową Straż Pożarną.

   Ustawa  zmienia również inne ustawy np. Prawo Ochrony Środowiska, Ustawę o Transporcie drogowym,  Opłacie Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Międzynarodowym Przemieszczaniu Odpadów.

   W związku z powyższym, Straż Pożarna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego zyskają prawa do kontroli samochodów przewożących odpady, składowisk i magazynów.  Inspektorzy środowiskowi bez uprzedzenia również będą mieli prawo wejść na teren magazynu/ hali/ placu i pooglądać zgromadzone tam odpady. Wprowadzony zostanie zakaz importu odpadów w celu ich unieszkodliwiania.

   Czytając o wszystkich zmianach jakie mają nadejść i do których branża musi się dostosować nasuwa się jedno pytanie- czy ktoś to przemyślał? Moim zdaniem nie do końca. Celem nowelizacji ma być przeciwdziałanie pożarom, niestety pod tym hasłem kryje się wyciąganie bardzo dużych pieniędzy od przedsiębiorców, z których większości nie stać na zabezpieczenie roszczeń i założenie monitoringu z wyśrubowanymi normami, o których mówi projekt Rozporządzenia.  Należałoby również podkreślić, że zjawisko pożarów składowisk to swego rodzaju patologia, z którą branża odpadowa niewiele ma wspólnego, a konsekwencje w postaci Ustawy poniesie właśnie ta strona. Czyli jak zwykle sprawiedliwości stanie się zadość 🙂

   To będzie bardzo ciekawy rok dla naszej branży, ciekawe co przyniesie. Jak mówi klasyk Winter is coming! Czas rozpocząć przygotowania. Chętnie poczytam Wasze opinie na ten temat, dlatego zachęcam do dyskusji.

Monika Michalska

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się spodobać: