Odpady z kwarantanny

Źródło grafiki : Jules Bss on Unsplash

Odpady z miejsc objętych kwarantanną to temat dyskutowany przez osoby i firmy zajmujące się odbiorem odpadów i ich zagospodarowaniem. Zostało wydane oświadczenie przez Ministerstwo Klimatu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lecz wydaje się, że nadal na pewne pytania nie udało znaleźć się odpowiedzi.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny to zwykłe śmieci

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, kwarantannie podlegają ponad 14 tyś. osób. We wtorek ta liczba wynosiła 14,5 tyś a spośród osób wracających do Polski, zostało do niej skierowanych około 23 tys. ludzi.

Nic więc dziwnego, że obawy firm zajmujących się gospodarką odpadami oraz przedstawicieli samorządów gminnych co do tego jak traktować odpady z miejsc podlegających kwarantannie są uzasadnione.  Z odpowiedzią Głównego Inspektoratu Sanitarnego możecie zapoznać się tutaj a poniżej cytujemy meritum :

kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych
i wysoce zakaźnych.
 Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.
Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Czy odpady powstające w miejscach kwarantanny powinniśmy traktować jako zwykłe odpady komunalne? Czy potencjalny brak występowania wirusa powinien wystarczyć do tego by nie wykorzystywać specjalnych środków ostrożności?

Maseczki i rękawiczki – jak klasyfikować odpady

Czy stanowisko GIS odpowiada na problem klasyfikacji środków ochrony osobistej? Przecież miejsca kwarantanny to nie tylko miejsca w których powstają odpady komunalne. Wyobraźmy sobie, że są miejsca gdzie pojawiają się masowo np. maseczki i rękawiczki. Jak powinniśmy sklasyfikować taki odpad?

Definicja odpadu medycznego mówi, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

W zależności od miejsca powstawania odpad powinien trafić do odpadów zmieszanych lub w przypadku zakładów przemysłowych lub szpitali jako odzież ochronna. W przypadku firm usługowych, magazynów lub zakładów przemysłowych stosuje się klasyfikację jako odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania ( np szmaty, ścierki) i ubrań ochronnych.

Możemy jednak spotkać się z opinią lub pomysłem, że taką odzież należałoby traktować nawet jako odpad medyczny zakaźny czy wręcz skażony biologicznie. Być może intencją takich pomysłów jest chęć zapobiegania epidemii aczkolwiek czy taki radykalizm jest słuszny?

W konsekwencji traktując odpad jako zakaźny powinniśmy zadbać o odpowiednie magazynowanie takich odpadów, odpowiednie oznakowanie i termiczne zagospodarowanie w dedykowanych instalacjach. Krótko mówiąc w spalarniach zakaźnych odpadów medycznych. Koszty takiego rozwiązania to jedno a drugie to potencjalne obniżenie wydajności odbioru i zagospodarowania w przypadku dużej liczby odpadów kierowanych do spalarni.

Pomimo stanowiska GIS odnośnie klasyfikacji odpadów z miejsc kwarantanny nadal pozostaje wiele wątpliwości jak postępować z odpadami pochodzącymi z miejsc kwarantanny oraz środkami ochrony osobistej. Trudno się dziwić , ponieważ aktualna sytuacja może wzbudzać silne emocje.

Odbiór odpadów  a obecna sytuacja

Starając się minimalizować ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19  niektóre gminy i miasta mogą ograniczyć lub zmienić harmonogramy odbioru odpadów.

Od 16 marca nie zawieziemy odpadów do PSZOKów w Sieradzu oraz w  Świdnicy. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów zostały zamknięte. Spowodowane jest to kwestiami bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników PSZOKów.

Kielce natomiast zapowiadają, że harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych ulegnie zmianie.Śmieci będą odbierane w godzinach 20:00 – 6:00. Odbiór tych frakcji odbywać się będzie łącznie i w miarę możliwości w sposób ciągły. Dołożone zostaną wszelkie starania by nie dopuścić do przepełniania się pojemników

Argumentacja takiej decyzji została podana w komunikacie UM Kielce:

W związku z nadzwyczajną, nagłą i niemożliwą do przewidzenia sytuacją, związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami w stanie osobowym załogi wykonawcy, zaistniała konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapobieżenie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. w sposób pozwalający na nieprzerwane wykonywania usług przez wykonawcę.

Nadzwyczajna sytuacja związana z wirusem COVID-19 niewątpliwie jest dużym wyzwaniem dla gospodarki odpadami. Odpowiednia klasyfikacja odpadów, odbiór i właściwe ich zagospodarowanie jest istotne dla zachowania ciągłości działania systemu. Do tej pory mam wrażenie, że osoby pracujące w tej branży wykazują się niezwykłym spokojem co z pewnością pomaga w zarządzaniu systemem. A jak sytuacja wygląda u Was? Czy spotkaliście się z jakimiś nietypowymi sytuacjami?

Pozdrawiam
Tomasz Araszkiewicz

12 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się spodobać: